Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość”

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Sekcja Historii Medycyny Weterynaryjnej i Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt.:

Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Na szeroko rozumiane lecznictwo w prowincjonalnych miastach i wsiach składały się zwykle aktualne w danej chwili standardy medycyny akademickiej oraz medycyna ludowa. Zjawisko to występuje częściowo także obecnie, co spowodowane jest zarówno trudniejszym niż w metropoliach dostępem do opieki zdrowotnej oraz typowym dla prowincji „długim trwaniem” wcześniejszych rozwiązań. Sięgające czasów pogańskich, przesycone myśleniem magicznym i połączone z pierwiastkami chrześcijańskimi, lecznictwo ludowe nie zanikło do tej pory, mimo uniformizacji stylu życia w metropoliach i na prowincji. Prowincjonalni pacjenci z jednej strony obawiali się lekarzy i aptekarzy; z ich relatywnie drogich i trudno dostępnych usług korzystali bowiem najczęściej, gdy było już za późno. Z drugiej jednak –            z racji wyższego wykształcenia i względnie korzystnej pozycji majątkowej, medycy pełnili często rolę lokalnych liderów społecznych. Ich działalność wynikała nierzadko z poczucia misji, której świadectwa znajdujemy w dawnej publicystyce i dziełach literackich. Ważnym elementem prowincjonalnego lecznictwa jest również niezmiennie weterynaria. Dotychczasowe badania historyczne, etnologiczne i socjologiczne wskazują, że prowincjonalne społeczności mają charakter „mikrokosmosów”. Oddalone od dynamicznych centrów cywilizacyjnych, żyją swoim własnym, wolniejszym tempem. Istotnym elementem tego życia było i jest lecznictwo.     

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat lecznictwa na prowincji w przeszłości i w chwili obecnej pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych:

  • Lecznictwo ludowe – „długie trwanie”.
  • Dwory szlacheckie i panny apteczkowe.
  • Przenikanie najnowszych osiągnięć medycyny na prowincję.
  • Pozycja społeczna prowincjonalnych przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej.
  • Służba zdrowia na prowincji – sytuacja prawno-administracyjna, dostępność.
  • Weterynaria na prowincji.
  • Stan zdrowia mieszkańców prowincji.
  • Współczesne problemy i wyzwania lecznictwa na prowincji.

Jesteśmy otwarci także na referaty wykraczające poza wyznaczone ramy, ale związane                z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień. Nie definiujemy też ściśle pojęcia „prowincja” pozostawiając jego rozumienie intuicji. Do udziału zapraszamy badaczy zainteresowanych tą tematyką, zaś w szczególności naukowców, reprezentujących kierunki związane z: historią regionalną, historią medycyny, farmacji i weterynarii, etnologią, socjologią, a także medycyną, farmacją, ratownictwem medycznym, zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem i weterynarią.

Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 20 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 15 stycznia 2021 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 20 stycznia 2021 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 250 zł dla studentów. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej (20 punktów MNiSW). Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl, lub tel. 661 87 62 62.

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Spotkania Naukowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.