Kontakt

Sekcja Historii Medycyny Weterynaryjnej
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

ZESPÓŁ KIERUJĄCY PRACAMI SHMW PTNW

Przewodniczący sekcji:
dr n. wet. Jarosław Sobolewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Maciej Janeczek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr n. wet. Mariusz Felsmann
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr n. wet. Jan Wiśniewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kontakt:
tel. 502 566 530
mail: jsobolewski(at)umk.pl

WNBiW UMK
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń