Katalog starych druków i rękopisów BU UMK w Toruniu

W czasopiśmie „Folia Toruniensia” ukazał się artykuł dr Julii Możdżeń z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Stare druki i rękopisy weterynaryjne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Katalog”

Streszczenie: Artykuł jest pokłosiem prac związanych z przygotowaniem wystawy okolicznościowej związanej z otwarciem Centrum Weterynarii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019.

Zaprezentowano wówczas m.in. bogatą kolekcję starych druków o tematyce weterynaryjnej, które stały się podstawą do powstania prezentowanego katalogu. Autorka zbiera w nim nie tylko tytuły dotyczące stricte problematyki lecznictwa zwierząt, lecz także ich hodowli i pielęgnacji.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (dalej: BU UMK) okazały się bardzo liczne. Zwłaszcza oświeceniowe piśmiennictwo weterynaryjne prezentuje wysoki poziom naukowy tego okresu, zasobny w dzieła założycieli i profesorów słynnych francuskich, niemieckich i polskich szkół weterynaryjnych XVIII w., np. Claude’a Bourgelata, Johanna Christiana Polycarpa Erxlebena, Jakuba Gottlieba Wolsteina czy Krzysztofa Kluka. Część wstępna artykułu omawia cenniejsze pod względem naukowym i proweniencyjnym egzemplarze. Autorka prezentuje ponadto odnalezione w BU UMK zbiory hippatryczne pochodzące z biblioteki książąt von Hohenlohe-Ingelfingen z pałacu w Koszęcinie. Proweniencja ta była jak dotąd nieznana, podobnie jak fragmenty biblioteki rodu Potulickich oraz grecysty Karla Ottona Rehdantz.

LINK DO ARTYKUŁU>>>

LINK DO CZASOPISMA>>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.