VI Seminarium Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW

Zapraszamy na Seminarium Naukowe, które odbędzie się 17. 03. 2022 r. o godz. 13:00
na platformie TEAMS (LINK DO SPOTKANIA>>>)

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony wykład: WYBITNI POLSCY LEKARZE WETERYNARII W CHARKOWIE: POSTACI, OSIĄGNIĘCIA, ODKRYCIA (XIX w. – POCZĄTEK XX STULECIA)

Prelegent: prof. dr hab. Lubow ŻWANKO
kierownik Centrum Muzealnego Katedry UNESCO i Ochrony Socjalnej
Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie, Ukraina

LINK DO SPOTKANIA>>>

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b6d455e72c4463b565d58d1b6852b5%40thread.tacv2/1647264909600?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%221271d22a-b9d8-482b-a910-66e3565e6055%22%7d

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.